Økonomi

Forenede Hotelservice A/S yder facility service til hoteller i hele Danmark. Forenede Hotelservice A/S indgår i Forenede koncernen, der med over 8.000 medarbejdere og 2,5 milliarder i omsætning er en væsentlig leverandør af facility service og ældreomsorg i Danmark og Sverige.

 

I 2019 har selskabets aktiviteter bestået i at sælge og starte nye kontrakter op. Selskabet har på kort tid etableret sig som en seriøs spiller på det danske hotelmarked, idet der er indgået kontrakter med såvel hotelkæder, stand alone hoteller samt enkelte restauranter. 

Selskabets resultat 2019 efter skat udgør -1.516.616.

Tilgangen af nye kunder og årets resultat betragtes som tilfredsstillende, om end vi havde forventet at væksten var kommet lidt tidligere på året og dermed kunne nå at have haft en positiv indvirkning på årets resultat. 

I 2020 forventes fortsat en væsentlig forøgelse af aktiviteterne med tilgang af nye servicekontrakter solgt til danske hoteller. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning giver dog væsentlig usikkerhed om forventningerne til resultatet i 2020.

Årsrapporter

Hotelservice rengøring af værelser

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte administrerende direktør Allan Nielsen helt uforpligtende på tlf. 2119 2102 eller via mail. 

Send mail