Økonomi

Forenede Hotelservice A/S yder facility service til hoteller i hele Danmark. Forenede Hotelservice A/S indgår i Forenede koncernen, der med over 8.000 medarbejdere og 2,5 milliarder i omsætning er en væsentlig leverandør af facility service og ældreomsorg i Danmark og Sverige.

 

Forenede Hotelservice A/S startede 2020 med flere nye kunder og flere nye hoteller på vej ind som kunder. Desværre satte den verdensomspændte corona pandemi, en særdeles brat stop for denne fine udvikling. Hovedparten af alle de hoteller og restauranter Forenede Hotelservice har som kunder lukkede ned medio marts grundet diverse restriktioner fra den danske regering og har siden da kun været sporadisk åben.

Generelt har året været særdeles hårdt for hotel-, restaurations- og rejsebranchen hvilket også afspejles i årets resultat for Forenede Hotelservice A/S.
2020 har dog været positivt i den betydning, at vi er blevet en anerkendt og respekteret udbyder af facility services til hotel- og restaurationsbranchen, som har resulteret i en stigende efterspørgsel og interesse for vores serviceydelser.

Selskabets resultat 2020 efter skat udgør -2.614.516. 

I 2021 forventes en væsentlig forøgelse af aktiviteterne med tilgang af nye servicekontrakter solgt til danske hoteller. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning giver dog væsentlig usikkerhed om forventninger til resultatet i 2021.

Årsrapporter

Hotelservice rengøring af værelser

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte administrerende direktør Ricco Alvarez helt uforpligtende på tlf. 60 51 84 94 eller via mail. 

Send mail