Hensyn til miljøet

Vi arbejder aktivt for at minimere miljøpåvirkningen mest muligt. Det gælder i forhold til brug af både energi og vand samt de kemikalier, som vi bruger.

Miljømål i Forenede Service

Vi arbejder med at påvirke det ydre miljø mindst muligt. Vores medarbejdere uddannes i håndtering af doseringssystemer, minimering af vandforbrug samt brug af rengøringsmidler. Vi ønsker ikke kun at minimere vores egen miljøpåvirkning, men også vores kunders. Derfor kan I vælge, at vi udfører vores services med mindst mulig miljøbelastning, gennem at vælge vores grønneste løsning. 

Miljøfokus i indkøbsafdelingen

De indkøbs- og bestillingsansvarlige i vores moderselskab, Forenede Service, fører løbende statistik med hvor i koncernen, der kan optimeres med hensyn til at indkøbe miljøvenlige produkter. Det gøres ved, at der månedligt modtages en statistik fra vores leverandører, som analyseres og herefter optimeres på de områder, hvor det er muligt. Der bliver arbejdet med udvikling af metoder og innovative løsninger med henblik på blandt andet at minimere forbrug af kemikalier.