Arbejdsmiljø

Vores vigtigste ressource er vores medarbejdere, og vi arbejder systematisk med at skabe og bibeholde et godt arbejdsmiljø for alle vores ansatte.

Vi skaber – og vil fortsat skabe – arbejdspladser, der omfavner og respekterer forskellighed, diversitet og mangfoldighed. Dette sker blandt andet gennem arbejde med forebyggelse, fastholdelse og integration. Vi arbejder desuden aktivt for at forebygge udstødelse fra arbejdsmarkedet gennem kontinuerlig uddannelse og kompetenceudvikling. 

 

Sundt og sikkert arbejdsmiljø

Arbejdsulykker sker oftere for nyansatte medarbejdere. Derfor har vi et særligt fokus på denne gruppe medarbejdere. Vi sørger for en god oplæring og uddannelse, for at minimere risici og undgå arbejdsulykker.

Forskelsbehandling

Vi mener, at alle mennesker skal behandles ens, og at alle mennesker skal have en retfærdig behandling. Der udøves hverken direkte eller indirekte forskelsbehandling som følge af køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, national-, social- og etnisk oprindelse, alder eller handicap.
Der udøves ikke forskelsbehandling i forbindelse med ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse, fastsættelse af løn, fastsættelse af arbejdsvilkår eller ved kompetenceudvikling.