Arbejdsmiljø

Vores vigtigste ressource er vores medarbejdere, og vi arbejder systematisk med at skabe og bibeholde et godt arbejdsmiljø for alle vores ansatte.

Vi skaber – og vil fortsat skabe – arbejdspladser, der omfavner og respekterer forskellighed, diversitet og mangfoldighed. Dette sker blandt andet gennem arbejde med forebyggelse, fastholdelse og integration. Vi arbejder desuden aktivt for at forebygge udstødelse fra arbejdsmarkedet gennem kontinuerlig uddannelse og kompetenceudvikling. 

I forhold til antal årsværk har Forenede Service, vores moderselskab, en skadeprocent på 2,72. Det er  under vores branches gennemsnit. Vores mål er, at ingen kommer til skade af det arbejde, de udfører.
I 2017 gennemførte vi 800 arbejdspladsvurderinger for at sikre og forbedre forholdene for vores medarbejdere.

 

Sundt og sikkert arbejdsmiljø

Arbejdsulykker sker oftere for nyansatte medarbejdere. Derfor har vi et særligt fokus på denne gruppe medarbejdere. Vi sørger for en god oplæring og uddannelse, for at minimere risici og undgå arbejdsulykker.

Forskelsbehandling

Vi mener, at alle mennesker skal behandles ens, og at alle mennesker skal have en retfærdig behandling. Der udøves hverken direkte eller indirekte forskelsbehandling som følge af køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, national-, social- og etnisk oprindelse, alder eller handicap.
Der udøves ikke forskelsbehandling i forbindelse med ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse, fastsættelse af løn, fastsættelse af arbejdsvilkår eller ved kompetenceudvikling.

Kvalites- og miljøchef Nils Bjørn Larsen i Forenede Service

Vil du høre mere om hvordan vi sikrer vores ansatte?

Du er velkommen til at kontakte vores kvalitets- og miljøchef Nils Bjørn Larsen på tlf. 39 55 56 60

Send mail